Duo Karst


Duo Karst bestaat uit moeder Jannie Karst-Dubbelboer en zoon René Karst.

Het eerste gezamenlijke optreden van Duo Karst was in 1981 in kerkgebouw De Vredehorst, voor de plattelandsvrouwen van Hoogeveen. Veel optredens volgden, waarbij ook de dochters Erika en Tanja werden betrokken. Met de Regio Artiestenshow trokken ze door Noord- en Oost-Nederland.

In 1983 werd de eerste lp met Drents-talige liedjes aangeboden aan gedeputeerde Jan Hollenbeek Brouwer. In 1983 startte men met de zgn. Drentse Aovend, met muziek, schetsjes, conferences en verhalen. Jarenlang was dit een succesvolle formule, waaraan werd meegewerkt door o.a. Marga Kool, Gerrit Kuipers, Alie Brals-Luinge en Roel Reijntjes. In 1985 verscheen de lp Ik hol van Drents, met liedjes voor kinderen gezongen door Erika Karst.

In 1986 werd de band tussen het Canadese Vancouver en Coevorden herdacht. De premier van Britisch Columbia, Bill van der Zalm, kwam voor de feestelijkheden over en zong met het Coevorder Mannenkoor en het Duo Karst het door Jannie en Rene geschreven lied Coevorden Vancouver. In 1998 was de 75e verjaardag van dichter Roel Reijntjes aanleiding een cd samen te stellen van liedjes gebaseerd op diens teksten: De Dichter en de Oel. In 1993 begon het duo met het samenstellen en opnemen van een repertoire van 'oude' schoolliedjes, waarmee men door geheel Nederland optrad. In 1989 betrok men een eigen studio in Zuidwolde. Vanaf 1990 werd in De Tamboer te Hoogeveen jaarlijks het evenement Kerst met Karst georganiseerd, m.m.v. tal van andere artiesten.